EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Ovim projektom želimo poslati jednu univerzalnu poruku svim članovima zajednice. Želimo utjecati na to da se odgovornije odnosimo prema svojim životima i prema sredini u kojoj živimo.

Naša direktna ciljna grupa su mladi ljudi, adolescenti, uzrasta od 14 do 18 godina, jer njihov trenutni razvojni period obiluje brojnim izazovima. Vrlo važan dio ovog projekta su roditelji adolescenata koji imaju ključnu ulogu u njihovom odgoju. Ne smijemo zanemariti ni da se naše aktivnosti tiču i škola koje su naši partneri u promovisanju zdravih stilova života.

Memorandumom o prekograničnoj saradnji ćemo kreirati radni okvir za dalji, zajednički rad državnih institucija i civilnog sektora po pitanju prevencije zloupotrebe droga.