EUOvaj projekat finansira Evropska unija

  • Ojačani kapaciteti mladih u cilju prevencije ovisnosti i stvaranje prekogranične mreže mladih Anti-Dop Ambasadora: edukovati ćemo 80 adolescenata iz prekogranične regije, koji će posredstvom metoda formalne i neformalne vršnjačke edukacije širiti stečena znanja u svojim zajednicama. Očekujemo da će najmanje 800 mladih ljudi biti informisano o prevenciji zloupotrebe droga.
  • Povećana svijest o ulozi institucije porodice u prevenciji ovisnosti među roditeljima ciljne grupe: najmanje 200 roditelja adolescenata iz prekogranične regije će kroz 40 radionica unaprijediti svoje roditeljske vještine, znanja o zloupotrebi droga i njihovima posljedicama, ali i podići svijest o ulozi institucije porodice.
  • Uspostavljeno dugoročno prekogranično partnerstvo i institucionalna saradnja: dugogodišnje prekogranično partnerstvo institucionalne saradnje između NVO i javnosti će biti uspostavljeno kroz organizovanje multisektoralnog sastanka, na kojem će učestvovati predstavnici državnih institucija i civilnog sektora sa obje strane. Tokom sastanka, akteri će ostvariti kontakte na polju obrazovanja za prevenciju upotrebe droga i analizirati prekogranične potencijale. Drugi cilj ovog sastanka će biti potpisivanje Memoranduma prekogranične saradnje.
  • Proširena socijalna svijest o problemu droga, kroz uspješnu promociju projekta u medijima: posredstvom lokalnih i regionalnih medija, Internet kampanje, koja uključuje web stranicu i društvene mreže, javnost će biti upoznata sa realizacijom naših osnovnih ideja i ciljeva.