EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Fotografije sa naših kampova i svih aktivnosti projekta možete pogledati na Facebook stranici Anti-Dop Ambasadori bez granica.