EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Glavna aktivnost ovog projekta su dva sedmodnevna omladinska kampa u kojima će mladi steći potrebna znanja i vještine za obavljanje funkcije Anti-Dop Ambasadora, vršnjačkih edukatora.

Prvi kamp će biti održan u Nikšiću, CG, a drugi u Neumu, BiH i na njima će sudjelovati ukupno 80 učenika srednjih škola iz CG i BiH.

Nakon omladinskih kampova, Anti-Dop Ambasadori će stečena znanja i zajedničku misiju prenositi u svojim zajednicama, među svojim vršnjacima. Oni će pripremati i realizovati radionice koje imaju za cilj podizanje svijesti o problemu upotrebe droga.

Vrlo važna aktivnost u projektu je usmjerena ka roditeljima adolescenata. Najmanje 200 roditelja iz prekogranične regije će učestvovati na posebno kreiranim radionicama, na kojima će moći unaprijediti svoje roditeljske vještine i steći nova znanja o problemu droga.

Kako bi ojačali prekograničnu saradnju, ovim projektom je planirana priprema i sprovođenje dvodnevnog multisektoralnog sastanka glavnih aktera koji rade na prevenciji droga (predstavnici civilnog sektora i državnih institucija iz prekogranične regije). Tokom događaja, učesnici će govoriti o glavnim regionalnim dostignućima i propustima u sistemu programa prevencije. Taj sastanak će imati i formalni epilog, potpisivanje Memoranduma o prekograničnoj saradnji.

Sve navedene aktivnosti projekta će biti integrisane u dokumentarnom filmu koji će se prikazivati na nacionalnim TV stanicama u CG i BiH. U sklopu te reportaže, biće dio zabilježenog materijala sa omladinskih kampova i radionica koje će sprovoditi Anti Dop Ambasadori, impresije učesnika kampova, ali i učenika koji su obučeni od strane vršnjačkih edukatora.