EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Osnovni kriteriji prema kojima se vršio odabir učesnika kampa su sljedeći:

Demografski kriteriji

 • Završen prvi ili drugi razred srednje škole (od 15 do 17 godina)
 • Mjesto prebivališta u nekom od sljedećih gradova iz Crne Gore: Nikšić, Plužine, Šavnik, Pljevlja, Žabljak, Mojkovac, Kolašin, Bijelo Polje i Berane
 • Mjesto prebivališta u nekom od sljedećih gradova iz Bosne i Hercegovine: Sarajevo, Mostar, Trebinje, Bileća, Gacko, Kalinovik, Rogatica, Stolac i Goražde

Logističko-operativni kriteriji

 • Posjedovanje važećeg pasoša
 • Saglasnost roditelja/staratelja (dostavljaju samo učenici/e koji/e budu odabrani za učešće u kampu – najkasnije 10 dana prije početka kampa)
 • Ljekarsko uvjerenje (dostavljaju samo učenici/e koji/e budu odabrani za učešće u kampu – najkasnije 10 dana prije početka kampa)
 • Polica zdravstvenog osiguranja (dostavljaju samo učenici/e koji/e budu odabrani za učešće u kampu – najkasnije 10 dana prije početka kampa)

Personalne karakteristike/kriteriji

Potpisana preporuka od nastavnika koja će dokazati sljedeće:

 • Aktivno sudjelovanje u vannastavnim aktivnostima
 • Spremnost za usvajanje novih znanja i vještina
 • Izražene liderske vještine
 • Kreativnost

Motivaciono pismo u kojem će biti navedeno sljedeće:

 • Motivacija da se postane Anti-Dop Ambasador 
 • Tolerantnost i prihvatanje različitosti i spremnost za rad u grupi sa mladima iz različitih kulturnih i socijalnih sredina
 • Otvorenost za dijeljenje svojih iskustava i mišljenja s drugima i spremnost za aktivno učešće u svim aktivnostima kampa

(popuniti u aplikacionoj formi)