EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Za učenike/ce srednjih škola koji su završili prvi ili drugi razred organizovana su dva sedmodnevna zabavno-edukativna kampa:

  • Nikšić, Crna Gora od 26.07.-01. 08. 2015. 
  • Neum, Bosna i Hercegovina od 16-22. 08. 2015.

Pravo učešća imali su učenici/ce iz crnogorskih gradova: Nikšić, Plužine, Šavnik, Pljevlja, Žabljak, Mojkovac, Kolašin, Bijelo Polje i Berane i bosanskohercegovačkih gradova: Sarajevo, Mostar, Trebinje, Bileća, Gacko, Kalinovik, Rogatica, Stolac i Goražde. Ukupno 80 učenika/ca iz navedenih gradova imali su priliku da steknu nezaboravna iskustva na našim kampovima. 

Za sigurnost djece i cjelodnevni nadzor i brigu za vrijeme boravka u kampu bili su zaduženi Anti-Dop koordinatori, edukatori, stručnjaci sa fakulteta za sport i fizičko obrazovanje, volonteri, kao i ostalo edukovano osoblje s respektabilnim iskustvom u radu s mladima.