EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Jedan od ciljeva kampa bio je obučiti 80 mladih ljudi da postanu Anti-Dop Ambasadori. Anti-Dop Ambasadori ne samo da su biti aktivni učesnici u kreiranju sopstvenog razvoja, već predstavljaju podršku razvoju mladih iz svojih zemalja.

Njihov zadatak je da dalje implementiraju vršnjačke edukacije u svojim školskim zajednicama uz koordinaciju NVO Preporoda u CG i Udruženja PROI u BiH.

Kroz neformalne metode, Anti-Dop Ambasadori će razgovarati sa svojim vršnjacima o štetnosti korištenja droge i sigurnijem korištenju alkohola i duhana, te im dijeliti informativno-edukativni materijal o prevenciji upotrebe droga.

Kroz formalne metode, svaki Anti-Dop Ambasador će sprovesti jednu radionicu na temu prevencije ovisnosti o drogama za 10 do 15 vršnjaka u svojoj školi.

Anti-Dop Ambasadori iz CG i BiH će redovno komunicirati jedni s drugima kroz volonterske virtuelne sastanke s ciljem razmjene iskustava i unaprijeđenja svojih metoda rada, te će redovno izvještavati o svojim aktivnostima i rezultatima.

NVO Preporod i Udruženje PROI će pružati maksimalnu podršku i mentorstvo Anti-Dop Ambasadorima.